Status zamówienia

W procesie przygotowywania zamówienia jego status ulega zmianie. Poniżej prezentujemy opisowo co oznaczają poszczególne statusy:


Zamówienie złożone - jest to zamówienie, które oczekuje na potwierdzenie ze strony Klienta. Zamówienie może zostać potwierdzone poprzez kliknięcie w link w mailu, który Klient otrzymuje po złożeniu zamówienia.

Zamówienie potwierdzone - jest to zamówienie, które oczekuje na realizację. Oznacza, że Klient dokonał wszytskich niezbędnych czynności: potwierdził zamówienie oraz dokonał za nie płatności.

Zamówienie w trakcie realizacji - zamówienie jest przygotowywane do wysyłki.

Zamówienie zrealizowane - przesyłka z zamówionymi towarami został wysłana do Klienta lub czeka na jego odbiór.

Zamówienie anulowane - jest to zamówienie, które nie zostało potwierdzone przez Klienta w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od daty jego złożenia lub nie została dokonana w tym czasie płatność.